מקורות אקדמיים

מקורות אקדמיים לסטודנטים

בחלק זה סטודנטים\ות יוכלו למצוא ספרים ומאמרים אקדמיים הרלוונטיים לנושא מחקרם. מומלץ לראות בחלק זה כלי נוסף לתהליך חיפוש המקורות, ולא להסתמך עליו באופן בלעדי. עמוד זה מכיל ביבליוגרפיות מתוך עבודות מצטיינות של סטודנטים\ות מהשנים האחרונות. כל הביבליוגרפיות הועלו לאתר לאחר הסכמת הסטודנט\ית, זאת מבלי לשנות את אופן כתיבתן המקורית. על כן, ייתכן כי הביבליוגרפיות מכילות שגיאות באופן כתיבתן. עמוד זה גם מכיל רשימת סילבוסים של הקורסים שנלמדו באוניברסיטת בן גוריון במסגרת התכנית הבין אוניברסיטאית ללימודי אפריקה. רשימה זו מכילה גם היא מאמרים וספרים אקדמיים אשר עשויים לסייע לסטודנטים\ות. כמו כן, בתחתית העמוד ישנם קישורים למקורות מידע אקדמיים באנגלית.
 

ביבליוגרפיות

סמינרים העוסקים בגלות אפריקאית בארצות הברית:

 
סמינרים העוסקים באומנות:
 
סמינרים העוסקים בהגירה:
 
סמינרים העוסקים בישראל-אפריקה:
 
סמינרים העוסקים בביטול סחר העבדים הטרנס אטלנטי:
 
סמינרים העוסקים בקולוניאליזם:
 
סילבוסים
תשע"א: 
 
תשע"ב:
 
תשע"ג: 
 
תשע"ד: 
 
תשע"ה:  
 
תשע"ו:

 

מקורות אקדמיים באנגלית

African Studies at Columbia University, New-York

African Studies at Northwestern University, Illinois

African Studies at Stanford University, California

African Studies at Boston University, Massachusetts

African Studies at Berkeley University, California

African Studies at University of Edinburgh, Scotland