מענקי מחקר

מדי סמסטר מרכז אפריקה מציע מענקי מחקר לסטודנטים ולחוקרים שעוסקים ביבשת אפריקה.

קול קורא: קרן סיוע לחוקרים העוסקים ביבשת אפריקה לשנת תשף "מרכז אפריקה" ע"ש תמר גולן, באוניברסיטת בן-גוריון בנגב שמח להציע קרן תמיכה לסיוע לחוקרים העוסקים ביבשת אפריקה. הקרן מציעה הענקת מימון עד גובה 1000$ להוצאות מחקר לרבות רכישת ציוד והשתתפות בעלויות פרסום (תרגום/עריכה) בהוצאות ספרים ובכתבי עת אקדמיים. הקרן לא תוכל להעניק מימון לנסיעות ולהוצאות אש"ל של החוקרים. ניתן להגיש עד ה-31.1.2020

כל הפרטים בלינק המצורף – קול קורא לקרן סיוע לחוקרים סגל אקדמי בכיר – תשף

קול קורא: פרסי מחקר לסטודנטים בתארים מתקדמים ומורים מן החוץ העוסקים ביבשת אפריקה לשנת תשף. מרכז אפריקה ע"ש תמר גולן באוניברסיטת בן-גוריון בנגב שמח להציע מענקי מחקר לסטודנטים לתואר שני, דוקטורנטים ומורים מן החוץ שתחום מחקרם עוסק ביבשת אפריקה. גובה המענקים הוא עד 2000$. ניתן להגיש עד ה-31.1.2020

כל הפרטים בלינק המצורף – קול קורא לפרסי מחקר סטודנטים ומרצים מן החוץ – תשף