וועד היגוי ותורמים

מר איתן סטיבה

תורם

Vital Capital Fund

הברון אריק דה רוטשילד

תורם

פרופ' צבי הכהן

יו"ר וועד היגוי

רקטור אוניברסיטת בן-גוריון

פרופ' נדב דוידוביץ

חבר וועד היגוי

המחלקה לניהול מערכות בריאות

פרופ' חגי רם

חבר וועד היגוי

המחלקה ללימודי המזרח התיכון

פרופ' שרון פרדו

חבר וועד היגוי

המחלקה לפוליטיקה וממשל והמרכז לחקר חברה ופוליטיקה אירופית

פרופ' רות ג'יניאו

חברת וועד היגוי

המחלקה להיסטוריה כללית

ד"ר ענת רוזנטל

חברת וועד היגוי

המחלקה לניהול מערכות בריאות