המשלחת לאפריקה

בכל שנה, סטודנטים מהקורס "אפריקה ואקטיביזם" נבחרים להשתתף במשלחת התנדבותית לתקופה של שלושה חודשים באפריקה. הסטודנטים יוזמים ומסייעים במגוון פעילויות כגון הוראה בבתי ספר, הקמת ספריות ומרפאות, גינות קהילתיות, מערכות קומפוסט, הכשרות טכנולוגיה ומחשוב לילדים ולמבוגרים כאחד.

משלחות קרובות