חזרה לאירועים

בין פליטות להגירה – הרצאתו של אילן עמית

14/01/2020 | 16:00-17:30

בין פליטות להגירה – הרצאתו של אילן עמית

על המרצה: אילן עמית הוא דוקטורנט במחלקה לאנתרופולוגיה באוניברסיטת אמסטרדם (UVA), במכון המחקר למדעי הרוח באמסטרדם (AISSR). בארבע השנים האחרונות מחקרו בנושא יישום ואכיפה של מדיניות גירוש והדרה של מבקשי מקלט ופליטים התקיים במקביל בהולנד ובישראל. במחקרו, כחלק מקבוצת המחקר SOLIDERE, נבחנים האופנים השונים בהם מתורגמים נהלי אכיפה, מהלכים בירוקרטיים, ומרכיבי מדיניות, לתהליכי מעצר, כליאה וגירוש של פליטים ומבקשי מקלט בישראל ובאירופה. בהרצאה נתמקד בגופים כגון שב״ס, רשות האוכלוסין וההגירה, יחידת אכיפה וזרים, ומקביליהם באירופה ובאופנים בהם הקונטקסט הבטחוני הישראלי מעצב את מערך ניהול ההגירה כמערך בטחוני.

פרטי האירוע:

  • תאריך: 14/01/2020
  • שעה: 16:00-17:30