חזרה לאירועים

סולידריות גלובלית במאבק באיידס: ד"ר דברוויק זאוודי (הבנק העולמי)

15/05/2012

סולידריות גלובלית במאבק באיידס: ד"ר דברוויק זאוודי (הבנק העולמי)

פרטי האירוע:

  • תאריך: 15/05/2012
  • כתובת: אוניברסיטת בן-גוריון