אוגנדה 2017

בסוף יולי 2017, יצאו חמש סטודנטיות למשלחת התנדבות באוגנדה – מיכל ויסמן, אפרת דים, נוגה רובין, אנאל בנתור ויסמין קרמר. ההתנדבות תארך שלושה חודשים ותיעשה במסגרת פרויקט Come True של ארגון Become.
במהלך שלושת החודשים הסטודנטיות ייקחו חלק בפעילות הקיץ של הארגון, שמסייע לילדים שנשלחו מישראל בתחום החינוך והרווחה. הן יסייעו בהכנות לקייטנת הקיץ, בייעוץ לבני הנוער בהמשך דרכם בחיים, בגיוס כספים למלגות לילדים ועוד. הילדים הגיעו לישראל בעבר כפליטים מדרום סודן ומאריתריאה, ונשלחו לאוגנדה ממנה במסגרת תכנית "עזיבה מרצון".
מידע נוסף על הפרויקט ניתן למצוא בדף הפייסבוק: Come True
מידע נוסף על המשלחת ניתן למצוא בדף הפייסבוק: משלחת קיץ 2017

משלחת אחרונה