גאנה ורואנדה 2014

חברי המשלחת התנדבו בגאנה בארגון Remar המפעיל בית ספר המיועד ליתומים ונערים. הסטודנטים סייעו בפעילות היומיומית של בית הספר.

 

חברי המשלחת שהתנדבו ברואנדה פעלו בארגון Agahozo Shalom בקרב יתומים ניצולי רצח העם ב-1994. הסטודנטים סייעו לתכניות ההעשרה על ידי מתן תמיכה לוגיסטית וכן סייעו בבניית מעבדת מחשבים חדשה.

משלחת אחרונה