גאנה 2015

חברי המשלחת התנדבו בארגון Cheerful Hearts אשר פועל להעלאת מודעות לסוגיות בריאותיות ולצמצום העסקת ילדים בתנאי עבדות. לאחר שבוע התאקלמות בגאנה ולמידה אודות תרבות המדינה, הסטודנטים השתלבו בפרויקטי הארגון, התנדבו בבית ספר ובארגונים קהילתיים בעיירה קסואה.

משלחת אחרונה