חוף השנהב וגאנה 2009

הסטודנטים התנדבו בפרויקטים בחוף השנהב וגאנה בהן לימדו בבתי ספר כפריים, הקימו כיתת מחשבים והעבירו פעילות חינוכית בדגש על העלאת המודעות לשמירה על הסביבה, היגיינה ומניעת מחלת האיידס.

משלחת אחרונה