טנזניה 2007

הסטודנטים התנדבו בפנימייה, סייעו בכתיבת מערכי שיעור לבית-הספר וכן התנדבו במרכז לקידום נשים בו העבירו הכשרות בשפה האנגלית ובלימוד תפירה.

משלחת אחרונה